Erregistratu nahian dabilen erabiltzaileak emandako datuak ez badaude pertsonen DBn:

Familia:
Sentitzen dugu, erregistro-datuak ez datoz bat gure pertsona-sisteman erregistratutako inongo tutoreren datuekin. EAEko ikastetxe batean ikasten dabilen ikasleren baten tutorea bazara, jo ikastetxera, zure datuak egunera ditzaten ikaslearen matrikularekin zerikusia duen tutore moduan.

Ikaslea:
Sentitzen dugu, erregistro-datuak ez datoz bat gure ikastetxeetan matrikulatuta dagoen inongo ikasleren datuekin. EAEn ikasten dabilen ikaslea bazara, jo ikastetxeko zuzendaritzara, zeure datuak egiaztatu eta eguneratzera.

Laster erabiltzale erregistratua izango zarelakoan, agertu duzun interesa eskertu nahi dizugu.