Erabilpen gida

Gida honek aplikazio honetan egunero egin behar dituzun ekintzekin lagunduko dizu.
Izenburua Edukia ikusi
Aurkezpenaren Power Point-a
Gida